на това отгоре

на това отгоре
словосъч. - освен това, при това, нещо повече, в допълнение, още

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • при това — словосъч. освен това, отгоре на туй, вън от това словосъч. на това отгоре, нещо повече, в допълнение, още словосъч. също и …   Български синонимен речник

  • освен това — словосъч. допълнително, още, в допълнение, независимо от това, също така, после словосъч. при това словосъч. на това отгоре, нещо повече словосъч. също и …   Български синонимен речник

  • в допълнение — словосъч. допълнително, още, освен това, независимо от това, също така, после словосъч. при това, на това отгоре, нещо повече …   Български синонимен речник

  • още — нар. пак, също, повече, в повече, в плюс, освен това нар. все още, досега, дотогава нар. допълнително, в допълнение, независимо от това, също така, после нар. при това, на това отгоре, нещо повече …   Български синонимен речник

  • нещо повече — словосъч. дори, даже, всъщност словосъч. освен това, при това, на това отгоре, в допълнение, още …   Български синонимен речник

  • допълнително — нар. добавъчно, в повече, отгоре, на туй отгоре, свръх нар. безплатно, без пари нар. още, в допълнение, освен това, независимо от това, също така, после …   Български синонимен речник

  • на — частица ето, ето на, ето ти, това е то, виж предл. до, около, при нар. върху, отгоре, въз гл. вземи, дръж, хвани същ. замяна, размяна, съотношение за, с, срещу …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”